Doplňkové služby


Základní sociální poradenství

 • seznámení se sociální problematikou, legislativou, …
 • sepsání žádostí do domova seniorů

Důchody

 • Pokud má pacient zavedenou výplatu důchodu na účet u peněžního ústavu, může i nadále takto důchod přijímat.
 • Za pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům přebírá důchod opatrovník. Za klienta, který má ustanoveného zvláštního příjemce důchodu pak tato osoba.
 • Poštovní poukázkou – důchod doručen poštovní doručovatelkou do našeho zařízení – v tomto případě bude automaticky zaveden pacientovi účet v naší depozitní pokladně.

Další

 • Vedení individuálních účtů pacientů v depozitní pokladně
 • Rehabilitace nad míru nezbytnou jako součást komplexní léčby (např. fyzioterapie, ergoterapie, individuální cvičení)
 • Nákupní služba k lůžku (obchod přímo v areálu)
 • Barevný televizor na pokoji
 • Zapůjčení rehabilitačních pomůcek
 • Doprovod pacientů při kontrolním vyšetření do jiného zdravotnického zařízení
 • Další služby, např. návštěva kadeřníka, pedikúry, zapůjčení knih, zprostředkování telefonického i písemného kontaktu s příbuznými, možnost účasti na mši 1x týdně, možnost účasti na kulturních a společenských akcích