Poskytované služby


Zdravotní a ošetřovatelská péče

Je zajišťována lékařem, který ordinuje v domově ve všední dny. Lékař dochází ke klientům na pokoj. K ostatním odborným lékařů je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod (ceník viz. dokumenty ke stažení).

Více informací
V nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zdravotní péče zajištěna službou konajícím zdravotním personálem, lékařská péče lékařem sloužícím na oddělení následné lůžkové péče. Léky předepsané lékařem na recepty jsou vyzvedávány vrchní sestrou v Lékárně Sedlec a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně a pak si zbytek klient doplácí ze svého kapesného. Léky jsou s přihlédnutím na schopnosti uživatele vydávány zdravotnickým personálem. Po dohodě s lékařem si může uživatel, své léky nechat u sebe, přičemž poskytovatel neodpovídá za případné zhoršení zdravotního stavu uživatele, který vznikl nesprávnou medikací.

Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče se poskytuje uživatelům, kteří mají přiznaný příspěvek na péči, individuálně, dle jeho výše. Sociální pracovnice pomůže klientům, kteří nemají vyřízený příspěvek na péči s podáním žádosti a všech náležitostí k tomu patřící.

Zdravotní a ošetřovatelská péče zahrnuje tyto činnosti:
• podávání léků a dohled nad užíváním – ráno, v poledne, večer, a dle indikace lékaře
• sledování fyziologických funkcí, sledování stavu, vzhledu a projevů
• aplikace injekcí, převazů, odběry krve, měření glykémie, cévkování
• aplikace obkladů, zábalů, mastí, inhalace, dechová
• zajištění první pomoci
• ošetřování kožních defektů a ran
• péče o umírajícího a zemřelého
• zajištění odborných vyšetření, objednávání léků a kompenzačních pomůcek
• zvýšená zdravotní péče v době nemoci
• pomoc při hygieně (ranní, večerní, celková hygiena, péče o vlasy, zuby, nehty,..)
• výměna inkontinentních pomůcekZavřít

Ubytování

Domov pro seniory je situován v nové budově. Kapacita domova seniorů je 52 lůžek. Celý objekt je řešen důsledně bezbariérově. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybavené elektricky polohovatelnými lůžky nočními stolky, stolem, křesla, lednicí, televizí a možností připojení k internetu. Součástí pokoje je také předsíň s uzamykatelnou vestavěnou skříní, koupelna se sprchovým koutem a WC.

Více informací
Klienti si pokoje mohou vyzdobit obrázky, fotografiemi rodiny, květinami. S sebou si také mohou vzít drobné předměty např.: lampička, rádio, apod. V rámci ubytování je pro klienty Domova seniorů zajištěn úklid. Pokoje jsou uklízeny denně. Součástí úklidu je také vynášení odpadů a zalévání květin. Obyvatelům Domova jsou také k dispozici společné prostory např.: jídelna (po celý den k dispozici teplé a studené nápoje), kuchyňka (možno uvařit i lehká jídla, k dispozici sporák, varná konvice, mikrovlnná trouba, ostatní vybavení kuchyně), klubovna (otevřená po celý den, klubovnu mohou využít i návštěvy, každý den zde probíhá kondiční cvičení a pravidelně každý čtvrtek trénování paměti), centrální koupelna s vanou na každém patře, terasa, kuřárna, dvůr a zahrada.Zavřít

Stravování

Součástí komplexní péče je i celodenní stravování, skládající se za tří jídel denně (snídaně, oběd, večeře). Pokud má klient zájem je možné zprostředkovat i svačiny (dopolední a odpolední) popřípadě v místním obchodě zajistit nákupy. Na doporučení lékaře je možné zajistit též diety: diabetickou, žaludeční, žlučníkovou. Strava se podává ve stanovenou dobu (snídaně od 7:45 do 8:45, oběd od 12:00 do 13:00 a večeře od 17:00 do 18:00) buď na jídelnách, nebo na pokojích klientů.

Více informací
Na každém oddělení mají k dispozici klienti teplé i studené nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoje službu konající personál. V případě zájmu mají k dispozici kuchyňku vybavenou sporákem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a kuchyňskými potřebami. Klienti se zde mohou sami nebo za pomocí personálu uvařit jednoduchá jídla.

Jídelní lístky pro Domov seniorů sestavuje a navrhuje na týdenní období stravovací komise složená z: nutriční terapeutky, vedoucí kuchyně a vrchní sestry.Zavřít

Aktivizační činnosti

Klienti našeho domova mají možnost si vybrat z nabídky volnočasových aktivit, o které mají zájem a kterých se chtějí účastnit. A to v dopoledních i odpoledních hodinách. Seznam volnočasových aktivit pro klienty domova je vyvěšen na každém oddělení na nástěnkách a průběžně aktualizován.

Více informací
Volnočasové aktivity se konají pravidelně a vždy pod vedením odborného pracovníka.
• Nácvik soběstačnosti
• Pravidelné zpívání pro radost
• Trénování paměti – zajišťuje ergoterapeutka (pravidelně každý čtvrtek)
• Individuální práce s klientem (RHB, nácvik soběstačnosti,..)
• Společenské hry – člověče nezlob se, prší, šachy, dáma,…
• Výtvarné činnosti
• Vaření, pečení – pravidelně každý pátek
• Kondiční cvičení – pravidelně každý všední den s ergoterapeutko
• Bohoslužby, mše pro věřící – 1x za týden (vlastní kaple)
• Canisterapie – skupinová, individuální
• Kulturní a společenské akce (zábavy – Mikulášská, Josefovská, Masopustní,…)
• Tematické vystoupení žáků Základní školy SedlecZavřít

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice zprostředkovávají administrativní práce spojené s nástupem do zařízení, vlastní plánování nástupu, informování veřejnosti a žadatelů o nabízených službách a možnostech přijetí do Domova, kontakty se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů či pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Více informací
Pro jednodušší a bezpečnější manipulaci s finančními prostředky je pro naše klienty zavedena depozitní pokladna. Klienta má možnost si na depozitním účtu uložit finanční prostředky (důchod). Má možnost si vybrat své peníze a zároveň uložit, platit z nich léky, nákupy, regulační poplatky, faktury aj. Vždy záleží na rozhodnutí klienta, zda se založením Depozitního účtu bude souhlasit.

Při nástupu je klient seznámen s pravidly pro výplatu důchodu.

Důchod může být vyplácen:
• Hromadným seznamem – na základě souhlasu klienta je důchod vyplácen přes hromadný seznam zasílaný ČSSZ. Důchod je vyplácen 15. den v měsíci (v pátek pokud je 15. v sobotu, v pondělí pokud je 15. v neděli). Výplatu provádí sociální pracovnice.
• Pokud má klient zavedenou výplatu důchodu na účet u peněžního ústavu, může i nadále takto důchod přijímat.
• Za klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům přebírá důchod opatrovník. Za klienta, který má ustanoveného zvláštního příjemce důchodu pak tato osoba.
• Poštovní poukázkou – důchod doručen poštovní doručovatelkou do vlastních rukou klienta.
Zavřít