PODMÍNKY PŘIJETÍ

Přijímáme pacienty na doporučení praktického či odborného lékaře, překladem z jiného lůžkového zařízení či zařízení sociální péče, je-li hospitalizace indikována. O vhodnosti indikace rozhoduje vedoucí lékař zařízení.


V případě zájmu o umístění v našem zařízení na lůžkách zdravotní péče:

  1. Vyplnit Návrh na přijetí k hospitalizaci, přiložit lékařskou zprávu a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 
  2. Vyplněné zaslat
  • emailem: ​veronika.pistekova@ahc.cz
  • faxem: 317 834 553
  • osobně: sociálním pracovnicím v příjímací kanceláři (nová budova, přízemí)
  • poštou: AHC Centrum následné péče Sedlec-Prčice a.s., Vítkovo náměstí 3, 257 91 Sedlec-Prčice