INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Pojem následná lůžková péče je v zákoně vysvětlen jako péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče.
Část našeho zařízení, kde poskytujeme lůžkovou zdravotní péče je v podvědomí veřejnosti známa jako Oddělení následné péče – ONP, tedy poskytovatel následné lůžkové péče.


V současné době jsme však již zaměřeni na širší působnost.


NABÍZÍME:

  • nepřetržitý provoz
  • léčebně rehabilitační péče
  • maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta
  • zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace pacientova zdravotního stavu
  • udržení, podpora a navrácení zdraví
  • rozvoj nebo navrácení soběstačnosti
  • péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti
  • zmírnění důsledků nemoci a zabránění vzniku invalidity, nesoběstačnosti nebo zmírnění jejich rozsahu.

 

Pro více informací telefonicky kontaktujte naše sociální pracovnice, domluvte si osobní schůzku a prohlídku zařízení.