INFORMACE ZÁJEMCE

Domov pro seniory GERIMED (DSG) poskytuje komplexní sociální a sociální služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc k udržení jejich soběstačnosti a umožnit jim prožít aktivní stáří v co nejdůstojnějším prostředí. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí, podobné domácímu a respektujeme potřeby, přání a cíle našich klientů.


Jedná se o poskytování těchto základních činností:

  • poskytnutí ubytování – ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízení
  • poskytnutí stravy – 3x denně racionální strava a v případě indikace lékařem též dieta
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – celková koupel, ranní hygiena, péče o vlasy, zuby, nehty, holení,…
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti – rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování
  • aktivizační činnosti – pravidelné týdenní aktivity (kondiční cvičení, canisterapie, trénování paměti pro psychický rozvoj, kulturní a společenské akce, individuální práce s klientem)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí