PODMÍNKY PŘIJETÍ

Zájemce o sociální službu domov pro seniory osloví sociální pracovnici (viz kontakty) a osobně s ní jedná o podmínkách přijetí. Zájemci je nabídnuta prohlídka domova. K zahájení jednání se zájemcem o službu je nutné vyplnit dokumenty Žádost o poskytování sociální služby a Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze stáhnout v sekci formuláře ke stažení). Poté multidisciplinární tým posoudí, zda se u zájemce nevyskytují zákonné důvody k odmítnutí uzavření smlouvy. Bude-li v domově volná kapacita, sociální pracovnice provede podrobné sociální šetření u žadatele o službu. Nevyskytnou-li se zákonné důvody k odmítnutí uzavření smlouvy, bude se žadatelem uzavřena smlouva a zahájeno poskytování sociální služby.

Kompletně vyplněné a podepsané tiskopisy včetně všech příloh pak zašlete:

  • emailem: sona.nachtigalova@ahc.cz /veronika.pistekova@ahc.cz
  • faxem: 317 834 553
  • poštou: AHC Senior centrum Sedlec-Prčice a.s., Vítkovo náměstí 3, 257 91 Sedlec-Prčice
  • osobně: předat sociálním pracovnicím (nová budova, příjímací kancelář)