PODMÍNKY PŘIJETÍ

Zájemce o sociální službu si domluví schůzku se sociální pracovnicí (viz. kontakty) a s ní osobně jedná o podmínkách přijetí a může být provedena prohlídka zařízení.
K přijetí do Domova pro seniory GERIMED je důležité vyplnit dva formuláře. A to "Přihláška na domov pro seniory GERIMED" a "Vyjádření lékaře" (lze stáhnout v sekci formuláře ke stažení). K těmto dokumentům dále přidáte výměr důchodu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud byl přiznán).


Kompletně vyplněné a podepsané tiskopisy včetně všech příloh pak zašlete:

  • emailem: lundakova@gerimed.cz / pistekova@gerimed.cz
  • faxem: 317 834 553
  • poštou: GERIMED a.s., Vítkovo náměstí 3, 257 91 Sedlec-Prčice
  • osobně: předat sociálním pracovnicím (nová budova, příjímací kancelář)