NÁSLEDNÁ PÉČE

Pojem následná lůžková péče je v zákoně vysvětlen jako péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče.

Část našeho zařízení, kde poskytujeme lůžkovou zdravotní péče je v podvědomí veřejnosti známa jako Oddělení následné péče – ONP, tedy poskytovatel následné lůžkové péče.